Inova Medical – helseformidling til utlandet. 

Vårt ønske er å kunne tilby de beste diagnostikk- og behandlingstilbudene som finnes på det internasjonale markedet. Som innovatører søker vi etter ny teknologi og helsetilbud som vi ikke finner i Norge, som ikke er tilstrekkelige i Norge eller som har lange ventelister i Norge. Hos oss får du god service og trygghet i alle ledd av prosessen. Vi kvalitetssikrer våre partnere i utlandet som hovedsakelig befinner seg i England og Tyskland.


Utfordringer

Søker du hjelp utover det som tilbys av det offentlige?
Trenger du nye tilnærminger til dine problemer?
Ønsker du en ´second opinion´ i utlandet?
– da er Inova Medical noe for deg.


Fordeler

Vi kartlegger for deg hva som kan være gode løsninger for ditt utgangspunkt.
Vi har en oversikt over behandling og diagnose tilbud i utlandet allerede, slik at du selv sparer tid med å finne din løsning.
Vi har rutiner for å kvalitetssjekke klinikker og sykehus vi benytter.
Vår årelange erfaring er svært nyttig for pasienter for å sikre et optimalt utbytte.
Vi organiserer både reiser for grupper og independent reisende.
Vi tilbyr hjelp med språk og kan stille med personell som følger deg ved behov.


Har du spørsmål eller kommentarer så ta kontakt og vi vil komme tilbake til deg.

Kontakt 2Betingelser


Det understrekes at Inova Medical AS på ingen måte påvirker legens vurdering av den enkelte pasient, og vi vil heller aldri gi føringer når det gjelder den enkeltes valg angående diagnostikk eller behandling, med mindre pasienten spesifikt ber oss om dette. En beslutning om å velge diagnostikk eller behandling i utlandet, må alltid tas av pasienten selv, gjerne i samråd med behandler i Norge. Inova Medical AS er ikke ansvarlig for resultatet av behandlingen. Alle pasienter reagerer individuelt, og i mange tilfeller må man regne med flere behandlinger.

Vi er ikke et reisebyrå, og har heller ikke samme betingelser som et reisebyrå. Du trenger din egen reiseforsikring, og mange velger også en egen forsikring som dekker behandlingsreiser, da vanlig reiseforsikring ofte ikke dekker planlagt behandling i utlandet. Selv om vi alltid kvalitetssikrer våre reiser, diagnostikk- og behandlingstilbud kan vi ikke holdes ansvarlig for eventuell feilbehandling eller komplikasjoner som måtte oppstå under og etter ditt utenlandsopphold. Vi kan heller ikke holdes ansvarlig for eventuelle ekstrakostnader som kan oppstå i forbindelse med naturkatastrofer, streik og annet uforutsett som er utenfor vår kontroll.