Hvorfor vente til noe er ødelagt før vi fikser det? Med dagens kunnskap er det mulig å forebygge i forkant hvis en har nok kunnskap.

Positive effekter av helseforebyggende tiltak er godt dokumentert, men slike tiltak blir dessverre ofte nedprioritert. Det kan være flere grunner til dette som økonomi, praktiske årsaker og manglende virkemidler, kunnskap eller mulighet.

En professor ved Høgskolen i Lillehammer belyste disse årsakene i en kronikk i Velferdsmagasinet:

Praktiske: Det er ikke tid eller personell til å drive forebyggende arbeid. Lovpålagte oppgaver må prioriteres. Dette er hverdagen i de fleste virksomheter.

Økonomiske: Det koster både å planlegge og å gjennomføre tiltak. Selv om vi mener å påvise at det over tid er penger å spare på ulike tiltak, så gir som oftest et budsjett små muligheter til å forskuttere framtidige forebyggingsgevinster.

Manglende virkemidler: Når det gjelder livsstil, så kan vi ikke styre enkeltindividets atferd direkte. Vi kan vedta røykelover og skattlegge sukker, men enkeltindividet kan velge både å røyke, drikke cola og la være å trimme. Når det står i St.meld. 47 at «en skal fange opp risikopersoner og sette inn forebyggende tiltak tidlig» (s. 83), så er det grunn til å etterlyse virkemidlene. De fleste her i landet har antakelig fått med seg at noe regelmessig mosjon er gunstig, men ikke alle får det til. Og ikke alle vil, noe som må være legitimt; det må være lov å definere livskvalitet på ulike måter.

Manglende kunnskap: For å handle, enten det er å vedta lover eller å sette i gang informasjonskampanjer eller andre tiltak, bør vi ha noenlunde sikker kunnskap om årsakssammenhengene. Det er for eksempel påvist en statistisk sammenheng mellom nattarbeid og overhyppighet av kreft, men det er langt igjen før vi kan snakke om en årsakssammenheng. Det er rimelig å anta at det er mange andre mulige faktorer som også kan spille inn. Men hvor sikre skal vi være før vi handler?

Manglende mulighet: Det er ikke alltid mulig å handle i samsvar med det vi vet: for eksempel så trenger helsevesenet nattarbeidere, uansett om slikt arbeid har uheldige konsekvenser.

Livet er travelt, og samfunnet går unna i et raskere tempo enn noensinne. Det er noen ganger viktig å trekke i nødbremsen selv og ta ansvar for eget liv og helse. Av og til trenger en kun noen enkle verktøy for å lære seg å takle indre og ytre stressfaktorer i hverdagen, og andre ganger trenger en fullstendig avkopling og egenpleie.
Helseforebygging kan deles inn i tre kategorier:

1. Primær forebygging: Da ønsker vi å ta fatt i et potensielt problem før det oppstår.

2. Sekundær forebygging: Da er målet å hindre tilbakefall og holde seg frisk gjennom for eksempel aktivisering og kostholdsveiledning. I noen tilfeller også medisinering.

3. Tertiær forebygging: Da er målet å lære folk å leve med sine problemer på best mulig måte.

Forebygging og helsefremmende tiltak er viktig for god funksjonsevne og har stor betydning når det gjelder å hindre sykdomsutvikling og fremme livskvalitet.
Med vår bakgrunn, er vi i Inova Medical også opptatt av forebygging. Vi mener det er ekstremt viktig at alle har et godt helsetilbud når det kommer til diagnostikk og behandling.
Derfor tilbyr vi også helseforebyggende reiser og kurs som gir deg verdifull kunnskap og verktøy som du kan tilpasse til dine behov. Eller rett og slett ren velvære for å kunne senke skuldrene og ta en pause fra en travel hverdag.

Helseforebyggende tiltak  

Prostatakreft-diagnostisering uten ubehag
Prostatakreft-diagnostisering uten ubehag

Nå trenger du ikke mer stråling, medikamenter eller kontrastmidler. Takket være en ny teknikk for manuell skanning, trenger du som pasient ikke legge deg i en trang tunnel i førti minutter og gjennomgå det stresset det medfører. Du vil...

Det beste av to verdner
Det beste av to verdner

Det nyskapende konseptet av sykehuset Klinik im LEBEN i Tyskland kombinerer de grunnleggende elementene i konvensjonell medisin med anerkjente og utprøvde metoder for komplementær og holistisk medisin. Holistisk biologiske kreftmedisin, hypertermi, homeopati, naturmidler, spesiell smertebehandling,...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *